HIZLI ERİŞİM
Anasayfa
Makarnalar Kahvaltı Tostlar / Sandviçler Aparatifler Burgerler Wraplar Salatalar Beyaz Etler - Ana Yemek Kırmızı Etler - Ana Yemek Deniz Ürünleri Tatlılar Nargile Soğuk İçecekler Sıcak İçecekler Serinleten Tatlar
Dürbün Cafe'ye Genel Bakış
DOĞUM GÜNÜ KURUMSAL İŞ/TOPLANTI ÖZEL GÜN ORGANİZASYONLARI
Galeri Ziyaretçi-Defteri Rezervasyon
Hobyar Mah., Yalıköşkü Cad. No:22 Kat:4, 34112 Eminönü/İstanbul-Türkiye
+90 212 514 66 88
rezervasyon@durbuncafe.com
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
x

REZERVASYON FORMU

x

Anınızı bizimle paylaşın :)

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

I. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz Panorama Gıda Restaurant Turizm Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti. (“Panorama Gıda”) tarafından aşağıda sayılan bilgileriniz yine aşağıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

II. Hangi Kişisel Verilerinizin İşleneceği
Panorama Gıda tarafından aşağıda sayılan amaçlarla işlenen verileriniz; 

- Online Rezervasyon Formu’nun doldurulması halinde Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad) ve İletişim Bilgilerinden (Telefon ve E-posta),
- Ziyaretçi Defteri’nin doldurulması halinde Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad) ve İletişim Bilgilerinden (Telefon, E-posta ve Adres) ve
- İletişim Formu’nun doldurulması halinde Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad) ve İletişim Bilgilerinden (E-posta) ibarettir. 

III. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği 
Kişisel verileriniz (i) İletişim Formu’nun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz mesajlarınıza geri dönüş sağlanması, (ii) Online Rezervasyon Formu’nun doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz rezervasyon isteklerinizin yerine getirilmesi ve (iii) Ziyaretçi Defter’i doldurulması ile toplanan kişisel verileriniz yorumlarınızın internet sitemizde yayınlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir. 

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz internet sitesi üzerinden otomatik yöntemlerle toplanmakta, elektronik ve kağıt ortamlarında saklanmaktadır.

Bu kapsamda; 
- Online Rezervasyon Formu aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un m. 5/2-(c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.
- İletişim Formu aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve
- Ziyaretçi Defteri aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/2-f) bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

V. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile veri güvenliğinin sağlanması amacıyla sunucuları yurtiçinde yerleşik yerli bulut hizmeti sağlayıcılarına aktarılabilmektedir.

VI. İlgili Kişi Hakları
Dilediğiniz zaman Panorama Gıda’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
b) Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
c) Eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
d) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
e) Aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
f) Otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyete neden olması durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekebilecektir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurularınızı, ıslak imzalı bir nüshanın bizzat elden veya noter aracılığı ile Hobyar Mahallesi Yalıköşkü Caddesi No:22/401 Fatih/İSTANBUL adresine iletilmesi şeklinde yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Panorama Gıda tarafından reddedilecektir.

Panorama Gıda’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır.
 

>

Dürbün Cafe
ONLINE REZERVASYON